نمایشگاه بازاریابی و تبلیغات اصفهان

حضور در اولین نمایشگاه بازاریابی و تبلیغات اصفهان – مرداد ماه ۹۸

اولین نمایشگاه بازاریابی و تبلیغات اصفهان در محل دائمی نمایشگاه های استان اصفهان (پل شهرستان) از ۱۶ تا ۱۹ مرداد ماه ۱۳۹۸ برگزار گردید.

در خلال نمایشگاه، سمینار فن بیان استاد صادقلو نیز برگزار شد. مطلب زیر را در آی تی من دنبال کنید : 

نکاتی موثر از استاد صادقلو درباره فن بیان و ارتباط کلامی موثر

عکس های نمایشگاه :

نمایشگاه بازاریابی و تبلیغات اصفهان

نمایشگاه بازاریابی و تبلیغات اصفهان

نمایشگاه بازاریابی و تبلیغات اصفهان

نمایشگاه بازاریابی و تبلیغات اصفهان

نمایشگاه بازاریابی و تبلیغات اصفهان