نویسندگی

نویسندگی بخش جهان الکترونیک – ماهنامه دانش امروز شماره اول

ماهنامه دانش امروز مرتبط به گروه رسانه‌ای روزنامه اصفهان امروز است، این ماهنامه با خط و مشی تحلیلی، پژوهشی، فرهنگی و اطلاع رسانی و به صورت اختصاصی به موضوعات گوناگون در حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات می‌پردازد. 

ماهنامه مذکور در سطح استان اصفهان و همچنین به صورت هوشمند و موردی در برخی از شهرها نظیر تهران، مشهد و شیراز پخش و توزیع می گردد.

مجله دانش امروز شماره اول
جلد مجله دانش امروز شماره اول

در شماره اول این ماهنامه، بخش جهان الکترونیکی که مربوط به تجارت الکترونیک است دررابطه با ” دولت الکترونیک و استفاده از فناوری های ارتباطی و اطلاعاتی ” صحبت کردم . 

مجله دانش امروز شماره اول - صفحه 31
مجله دانش امروز شماره اول – صفحه ۳۱

 

دانلود شماره یک ماهنامه جهان الکترونیک:

نسخه zip

نسخه PDF