تقدیر از برگزیدگان استانی و کشوری جشنواره دانشجویی حرکت

تقدیر از برگزیدگان استانی و کشوری جشنواره دانشجویی حرکت

چهارشنبه ۱۸ ام ستاد مرکزی دانشگاه پیام نور مرکز اصفهان ، مراسم تقدیر از برگزیدگان استانی، کشوری و ملی جشنواره دانشجویی حرکت بود .

در این جشنواره رتبه های زیر را کسب کردم : 

  • کسب رتبه اول استانی جشنواره حرکت بخش فضای مجازی
  • کسب رتبه اول کشوری جشنواره حرکت بخش فضای مجازی
  • شایسته تقدیر جشنواره جشنواره ملی حرکت در بخش فضای مجازی

تقدیر از برگزیدگان استانی و کشوری جشنواره دانشجویی حرکت

تقدیر از برگزیدگان استانی و کشوری جشنواره دانشجویی حرکت

تقدیر از برگزیدگان استانی و کشوری جشنواره دانشجویی حرکت

تقدیر از برگزیدگان استانی و کشوری جشنواره دانشجویی حرکت

لینک خبر : 

شایسته تقدیر شدن در دهمین جشنواره ملی دانشجویی حرکت

تقدیر از برگزیدگان استانی و کشوری جشنواره دانشجویی حرکت