برنامه ایده پردازان

تیم پژوهش و تحقیق برنامه ایده پردازان

برنامه اینترنتی ایده پردازان به معرفی و مصاحبه با مدیران موفق حوزه آی تی ، فناوری و استارتاپی ایران می پردازد . و هر سه شنبه از طریق کانال رسمی آپارات به اجرا و سردبیری مهندس آرش سروری منتشر می شود.

در این برنامه تصویری اینترنتی، تحقیق  وپژوهش چندین قسمت از برنامه به عهده بنده بوده است.

 

لینک برنامه اینترنتی ایده پردازان در آپارات