نشست خبری استارتاپ های اصفهان

برگزاری نشست خبری استارتاپ ها و کسب و کارهای مجازی اصفهان

نشست خبری استارتاپ های اصفهان در ۱۴ امین روز از آبان ماه ۱۳۹۸ در اتاق رسانه ای استان اصفهان با هدف معرفی کسب و کار های مجازی فعال برگزار شد.

گزارش کامل نشست را در آی تی من بخوانید :

نشست خبری استارتاپ های اصفهان

نشست خبری استارتاپ های اصفهان