دوهمی پاتوق 16 اصفهان

برگزاری پاتوق ۱۶ اصفهان در کافه کندو

شانزدهمین دورهمی استارتاپی پاتوق اصفهان در ۲ ام آبان ماه ۹۸ در کافه کندو برگزار شد.

هدف از این دورهمی دانش افزایی و هم افزایی اکوسیستم استارتاپی بود که با استقبال بسیار خوب فعالین این عرصه رو به رو شد.

دوهمی پاتوق 16 اصفهان

گزارش دورهمی پاتوق ۱۶ اصفهان در آی تی من