۱۷ امین دورهمی پاتوق در خانه جوان اصفهان

پاتوق ۱۷ اصفهان با همکاری خانه جوان ، انجمن صنفی کسب و کار های مجازی اصفهان و مرکز آسیب شناسی و سلامت فضای تولید و تبادل اطلاعات برگزار شد.

گزارش پاتوق ۱۷ اصفهان در آی تی من

این پاتوق با استقبال بی نظیر اکوسیستم استارتاپی شهر اصفهان رو به رو شد.