sololearn

شرکت در دوره دیجیتالی و مجازی آموزش HTML سولو لرن

سولو لرن یک سیستم آموزش آنلاین زبان های برنامه نویسی است که با شرکت در دوره های آن می توان علاوه بر یادگیری، مدرک این سیستم را پس از گذراندن آزمون های آن دریافت کرد. این مدرک معتبر بوده و درکالج های جهانی قابل ارائه است

شرکت در دوره HTML سولو لرن و دریافت مدرک :